Værdier fra hjertet

Global/multikulturel

Vi er en virksomhed med rødder i Danmark. Vi respekterer og tilpasser os de markeder og kulturer, vi opererer i. Vi er en fleksibel virksomhed, og vores tilstedeværelse gør os i stand til at møde enhver udfordring.

Professionalisme

Vi baserer vores arbejde og eksistens på vores medarbejderes menneskelige og faglige kompetencer, herunder evnen til at bedrive godt købmandskab. Vi ved alt, hvad der er værd at vide om pladematerialer og deres anvendelse. Vi er stolte af det, vi gør, og driver vores forretning på en anstændig måde med respekt for de mennesker, vi handler med.

Entrepreneurship

Vi undersøger og har flair for nye forretningsmuligheder. Enhver medarbejder skal have rum til at se og skabe nye muligheder, og vi bestræber os på at anvende disse visioner kreativt. Vi har vilje og energi til at ekspandere og hele tiden udvikle vores forretning – hvad enten det sker gennem organisk vækst eller ved tilkøb af aktiviteter.

Åbenhed

Vi ønsker at være en transparent virksomhed både internt og eksternt. Vi deler vores viden med hinanden og kommer hinanden i møde på en åben og fordomsfri måde. Vi kommunikerer gode som dårlige nyheder på en ærlig måde med respekt for de mange forskellige kulturer i gruppen.

Ansvarlighed

Vi driver vores forretning på en ansvarlig måde efter høje etiske og moralske standarder. Det gælder både vores interne samarbejde og de Corporate Social Responsibility (CSR) kriterier, vi efterlever, når det drejer sig om miljø, menneskerettigheder og social ansvarlighed.