Ansvarsforhold

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det er vigtigt for DLH, at dine personlige oplysninger beskyttes. Et hensyn vi tager i alle forretningsanliggender.

Nedenfor er beskrevet, hvilke information der samles ved besøg på vort websted og hvad disse anvendes til:

1. Kundeoplysninger
Når du registrerer dig på vort websted, eksempelvis for at bestille informationsmateriale, gemmer vi de informationer du har givet os, f.eks. navn, e-mail, interesseområder og virksomhedsnavn. Disse informationer anvendes hovedsageligt til at yde en service i form af fremsendelse af bestilt informationsmateriale, nyhedsbrev, til at fremstille en personlig DLH hjemmeside el. lign. Hvis du giver tilladelse til det, vil vi også benytte dine personlige informationer til at fremsende interessante informationer fra DLH pr. post eller e-mail. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse ved at sende en e-mail til kontakt@dlh.com og meddele at du ikke længere ønsker at modtage post fra os.

2. Overdragelse af personlige oplysninger
DLH overdrager under ingen omstændigheder dine oplysninger til tredjemand og giver ej heller tredjemand adgang hertil. Dine oplysninger vil kun blive brugt internt af organisationer eller virksomheder inden for DLH eller tredjemand som på vore vegne udfører markedsførings- og serviceopgaver, uden at disse dog er berettigede til at anvende oplysningerne til egne formål eller overdrage disse.

3. Tekniske oplysninger
Når du besøger vort website registrerer vor webserver de sædvanlige tekniske forbindelsesdata, som på anonym basis danner grundlag for statistikker om brugeradfærd og giver os mulighed for at forbedre brugervenligheden.

4. Links
Denne erklæring gælder kun for DLHs websted. Vi frasiger os ethvert ansvar for websteder som DLH har links til.

Flere spørgsmål?
Hvis du har flere spørgsmål eller ønsker yderligere informationer om gemte oplysninger, send da venligst dette til kontakt@dlh.com. Vi vil behandle din forespørgsel hurtigst muligt.

Vilkår for anvendelse

Formålet med DLHs websted er at informere om vores selskab og produkter.

Nærmere informationer om DLH, som vi iht. loven om e-commerce er forpligtede til at oplyse om, findes under “Editorial”.

Vi tager beskyttelse af personlige oplysninger meget alvorligt. Læs mere i “Erklæring om beskyttelse af personlig oplysninger” ovenfor.

DLH fraskriver sig ethvert erstatningsansvar som må stamme fra ukorrekt information

Ansvar:
Alle informationer på dette websted er udarbejdet med den største omhyggelighed. Vi giver dog ingen garanti for indholdets korrekthed. DLH frasiger sig ethvert ansvar for skader, som måtte opstå pga. ukorrekte oplysninger indeholdt på webstedet. DLH forsøger at holde webstedet tilgængeligt til enhver tid, brugere kan dog ikke forlange dette. DLH er berettiget til at begrænse eller afbryde tilgængeligheden efter eget skøn. DLH kan ikke drages til ansvar for skader som måtte opstå pga. begrænset eller manglende adgang.

Copyright information

Copyright:
Hele indholdet på DLHs websted (tekster, billeder, animationer etc.) er beskyttet af copyright og må ikke kopieres eller uddeles uden skriftlig tilladelse fra DLH.