Træfiber plader

Træfiberplader

Træfiber plader er en fællesbetegnelse for plader, der består af findelt træ, der presses til plader ved at udnytte træets naturlige bindestof (lignin) som binedemiddel. Typisk er pladerne kun tilsat en meget lille del lim (ca. 3%) samt en mindre del voks.

Pladerne anvendes til mange formål – afdækning og underlagsplader til gulve.