Konstruktions-krydsfiner

Krydsfiner anvendes i stort omfang i byggeriet. Ikke mindst i fabriksfremstillede trækonstruktioner. Tilsvarende er der et betydeligt forbrug til andre formål, f.eks inventar, emballage, støbekrydsfiner, karosserier m.v.
Mange træarter er velegnede til krydsfiner. Der anvendes hovedsageligt nåletræsarter, f.eks. fyr og gran.