Lavere energiforbrug

Lavere energiforbrug

Skal man opnå et godt indeklima med gulvvarme, bør overfladetemperaturen i opholdsrum ikke overstige 26-27º. Det svarer til et varmebehov på 60-70W/m2, som kan opnås ved en vandtemperatur på ca. 40º. Sænker man overfladetemperaturen 1-2º, kan vandtemperaturen sænkes til 35º. Herved opnås en temperatur på gulvets overflade på ca. 23º, hvilket anses som optimalt i opholdsrum.

Reaktionstiden er lav på opvarmning og nedkøling, og det har betydning for energiforbruget. Det er også en fordel for fx sommerhusejere eller for dem, der har natsænkning af temperaturen.

Den lave reaktionstid på opvarmning og nedkøling gør natsænkning mulig, og giver endnu en energibesparelse.