FAQ

FAQ ved 22 mm DLH Thermogulv

Hvor store fliser må der anvendes på spånpladegulve i vådrum?

Fliserne, der ligger på et spånpladegulv, må max. have en størrelse på 30x30cm. Kilde: SBI Vådrumsanvisning nr. 252 (side 59).

Hvor mange varmefordelingsplader skal der bruges pr. m2?

3,7 stk. pr. frie m2 (minus skabe). De lægges med en afstand på ca. 25 mm, og med en afstand på ca. 25 mm fra vendesporene. Der beregnes ikke spild på disse plader, da de kan 3-deles.

Hvor mange meter slange skal der bruges pr. m2?

6-6,5 meter (netto skal der bruges 5,0 meter, men der skal altid beregnes ekstra meter, da der beregnes fra studs ind, til studs ud – frem- og tilbageløb).

Kan der bruges 17/20 mm slanger i vores system?

Nej, det er kun beregnet for 16 mm slanger.

Må der laves flyvestød? (Samlinger af spånpladerne uden understøtning)

Ja, det kræver dog, at gulvpladerne er understøttet af minimum 2 strøer, inden der flyverstødes.

Hvorfor skal slangen være med indstøbt ildspærre?

Bruges der en slange med omviklet ildspærre, er det muligt, at slangen vil komme til at “knirke”. Da slangen under opvarmning udvider sig, vil den blødgjorte plastomvikling “hæfte” sig fast i spånpladen. Ved nedkøling trækker slangen sig sammen, og dette vil også høres som en “knirken”.

Må spångulvet ligges direkte ovenpå flamingo?

Det må det godt. Du skal dog være opmærksom på, at flamingoen skal være godkendt til at kunne bruges som bærende. Samtidig skal der huskes på, at der skal være strøer langs alle vægge som understøtning.

Hvor lange må jeg lave mine slangekredse?

For at få den optimale varme i rummet, anbefales det at der ikke anvendes længere kredse end 80 meter fra studs ind til studs ud (svarende til 13-16 m2.)

Er det nødvendigt at trykprøve slangen inden ibrugtagning?

Ja, der skal foretages trykprøvning inden ibrugtagning for at tjekke, at alt er tæt.

Er der forskrifter om hvor i rummet man starter en kreds?

Det er bedst at starte de koldeste steder såsom ydervægge eller under store vinduespartier og derefter arbejde sig ind i rummet.

Skal varmefordelingsplader og slanger også ind under køkkenskabe eller garderobeskabe?

Nej, det er bedst ikke at have varme under skabe, da varmen stiger op, og varme i køkkenskabe er ikke godt for madvarer.

Må der lægges fliser ovenpå DLH Thermogulv?

Ja. Kunden skal dog være opmærksom på, at strøafstanden skal reduceres fra 600 mm til 300 mm strøafstand. 

Må DLH Thermogulv bruges i vådrum?

Ja, det må det gerne. Du skal være opmærksom på, at strøafstanden skal reduceres fra 600 mm til 300 mm.

Hvor kan der købes skabelon og notjern til at lave udfræsninger i spånpladerne?

Dem har vi på lager ved DLH, og kan rekvireres sammen med de øvrige materialer igennem tømmerhandelen.

Hvor skal dampspærren placeres?

Der må kun placeres 1 dampspærre i byggeriet, og den skal altid placeres under nederste organiske materiale.